Licenta de Utilizare a DVD-urilor

Prezenta licentã este un contract legal încheiat între utilizator ( persoanã fizicã sau juridicã ) si producãtorul DVD-urilor ( SC LATINO TIME S.R.L. ).
DVD-urile supuse licentei cuprind toate elementele de tip audio-video, de tip grafic si de tip text , precum si suportul fizic DVD.
Va recomandam sa rulati cele 4 DVD-uri produse pe orice tip de calculatoare/laptopuri, sau pe un Player DVD compatibil cu tehnologia double layer.
Prin instalarea, copierea sau prin orice altã modalitate de utilizare a DVD-urilor, utilizatorul consimte sã respecte clauzele prezentului contract de licentã. Dacã utilizatorul nu este de acord cu clauzele din prezentul contract, nu este permisã utilizarea sau copierea DVD-urilor.
DVD-urile sunt protejate prin legislatia în vigoare privind drepturile de autor precum si prin alte legi privind proprietatea intelectualã.
Prezenta licentã este valabilã numai pe teritoriul României.

I. Acordarea licentei

Prin prezentul contract, SC LATINO TIME S.R.L. acordã clientului licenta netransmisibilã, neexclusivã privind utilizarea DVD-urilor conform clauzelor din contract.
Prezentul contract de licenþã acordã urmãtoarele drepturi:

1. Instalarea si utilizarea DVD-urilor
Utilizatorul poate instala si utiliza licenta numai pe unitãtile de redare aflate în proprietatea acestuia (notebook, desktop, dvd-player, etc). SC LATINO TIME S.R.L. îsi rezervã dreptul de a introduce un program de administrare a licentei sau un alt mecanism de protectie aferent DVD-urilor.

2. Livrarea
Produsele vor fi livrate de cãtre SC LATINO TIME S.R.L. sub formã de DVD-uri.

3. Copia pe suport detasabil
Se poate face câte o singurã copie din fiecare DVD pe un suport detasabil. Utilizarea copiei pe suport detasabil este permisã numai în scopul arhivãrii. Nu se poate realiza decât o singurã copie pe suport detasabil, dupã care copia programului utilitar va fi complet dezactivatã.

II. Alte drepturi si restrictii

1. Închirierea
DVD-urile nu se pot închiria, cesiona sau împrumuta.

2. Transmiterea DVD-urilor
Transmiterea DVD-urilor fãrã înstiintarea prealabilã a societãtii SC LATINO TIME S.R.L. este interzisã sub sanctiunea de ″daune-interese″ .

3. Retragerea dreptului de utilizare
Fãrã a prejudicia alte drepturi, SC LATINO TIME S.R.L. poate retrage dreptul de utilizare al DVD-urilor, dacã nu se respectã termenii si conditiile prezentului contract de licentã.

4. Dreptul de autor
Toate documentele si drepturile de autor privind DVD-urile, materialele imprimate precum si orice copii ale acestora sunt proprietatea SC LATINO TIME S.R.L. .
Este interzisã reproducerea materialelor imprimate care însotesc DVD-urile.Toate drepturile care nu sunt acordate în mod special prin aceastã licentã sunt rezervate societãtii LATINO TIME S.R.L.
Clientul nu va înlãtura din conþinutul DVD-urilor nici o informatie sau notificare cu privire la restrictiile referitoare la dreptul de proprietate.

III. Garantii si despagubiri oferite clientului

1. Garantia limitatã
SC LATINO TIME S.R.L. garanteazã cã deþine dreptul absolut pentru autorizarea DVD-urilor.
SC LATINO TIME S.R.L garanteazã cã, la data livrãrii, DVD-urile vor fi în stare bunã de funcþionare si cã vor corespunde din toate punctele de vedere ale standardelor de calitate aflate in vigoare.
Garantia limitatã este nulã dacã defectarea DVD-urilor sau a suportului acestora rezultã în urma unor accidente sau a utilizãrii necorespunzãtoare.

2. Despãgubirile oferite clientului
Rãspunderea producãtorului sau distribuitorului va consta în:

  • restituirea preþului plãtit, în cazul în care la achizitionare DVD-urile nu se vor afla în stare bunã de functionare;
  • înlocuirea DVD-urilor se va face de cãtre producãtor dupã primirea produsului însotit de copia chitantei, a ordinul de platã sau a facturii de achizitie.

IV. Durata si incetarea contractului de licenta

Contractul se încheie pe o perioadã nedeterminatã.
Contractul de licentã înceteazã si prin anularea licentei sau prin rezolutiune, în cazul nerespectãrii obligatiilor contractuale de cãtre una din pãrti.

V. Dispozitii speciale

Producãtorul sau distribuitorul nu va fi rãspunzãtor pentru pagubele întâmplãtoare, ulterioare distribuirii produsului care provin în urma imposibilitãtii utilizãrii DVD-urilor, considerându-se cã utilizatorul a fost implicit avertizat prin dobândirea licentei în privinta posibilitãtii producerii unor astfel de pagube.

Instalarea si folosirea produsului este dovada acceptãrii de cãtre client a conditiilor impuse în contractul de licentã.